Publikační činnost

Publikace:

Kantor a kol,: Společné a rozdílné v uměleckých kreativních terapiích, 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. 462 stran. Monografie. ISBN 978-80-244-5124-4. více informací
Kantor a kol.: Kreativní přístupy v rehabilitaci osob s těžkým kombinovaným postižením. Výzkumy, teorie a jejich využití v edukaci a terapiích. Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-4358-4. více informacívýtah z publikace
Kantor, Drlíčková, Friedlová, Weber, Koucun, Komzáková, Kružíková: Muzikoterapie a arteterapie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. SU v Opavě, 2014. ISBN 978-80-7510-095-5. zde možnost stažení elektronické verze
Časopis Arteterapie č. 40/2016 – Muzikoterapie po Japonsku  a dodatek (na který již nebylo místo).
Časopis Arteterapie č. 38-39/2015 – Recenze knihy: Hry s hudbou a techniky muzikoterapie.
Časopis Arteterapie č. 36/2014 – Využití informačních technologií v muzikoterapii.

Konference:

Valencie, Španělsko 2016 – ANALYSIS OF THEORETICAL FOUNDATIONS FOR APPLICATIONS OF CREATIVE MEANS …
Valencie, Španělsko 2016 – MODIFICATIONS OF CYBERNETIC MUSICAL INSTRUMENT CYMIS …
Madrid, Španělsko 2015 – THE USE OF COMPUTERS AND NEW TECHNOLOGIES IN MUSIC EDUCATION …

Copyright ©2010 - 2023