POČÍTAČOVÁ PODPORA

Pro ty, kteří potřebují rychlý počítačový zásah, pomocí VZDÁLENÉ PODPORY.

Vzdálená podpora umožňuje na přání zákazníka, a s jeho vědomím, provést servisní zásah na počítači, který je připojen k internetu. Celému procesu předchází telefonická komunikace, kdy je potřeba se na tomto zásahu domluvit, mít stažen a spuštěn program AnyDesk.

 

Stažení programu AnyDesk.

 

Vzdálenou podporu umožňují i jiné programy. Např. hodně využívaný TeamViewer. O ohledem na několik nekompatibilních verzí, je výhodnější AnyDesk (od programátorů TeamVieweru). Též má však několik variant možností činností a tím i možnost provádět správu nad počítačem i bez vědomí uživatele.

Proto je jeho bezpečnou variantou verze TeamViewer QuickSupport

Copyright ©2010 - 2023